Vysokotlakové stroje pohon nafta, benzín

Vysokotlakové stroje pohon nafta, benzín

Vysoko flexibilné – nezávislé od elektrického zdrojov a bežných vodných zdrojov. Benzínový alebo naftový pohon – ideálne pre poľnohospodárstvo alebo konštrukčných areály v zložitých podmienkach. Robustné, výhodné, vysoko špecializované, vysokohodnotné.

Showing all 12 results

Showing all 12 results

X