AKO VYBRAŤ PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ ?

AKO VYBRAŤ PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ ?

Výber priemyselného vysávača

Priemyselné vysávače sú vo výrobných závodoch alebo pri stavebných prácach dôležitou pomôckou. Kvalitný priemyselný vysávač si poradí s najrôznejšími druhmi odpadu – od najjemnejších zrna prachu až po väčšie kusy ťažkého materiálu alebo šrotu a kovových pilín. Priemyselný vysávač dokáže bez problémov odstrániť i kvapaliny a oleje.
Pre výber správneho priemyselného vysávača je dobré vedieť niekoľko základných informácií. Poradíme Vám, ako si správne vybrať priemyselný vysávač a správne príslušenstvo priamo pre Vaše potreby.

Aký materiál budete vysávať

Jednou z najdôležitejších vecí pre správny výber vysávača je typ materiálu, ktorý budete vysávať. Väčšina priemyselných vysávačov dokáže vysávať mokré i suché materiály. Rozdiel je v objeme nádoby, spôsobe jej vyprázdňovania
Voda ako materiál vôbec nepatrí medzi problematické materiály pri vysávaní. Horšie je to už s vodným kalom, kde sa voda zmiešava s inými materiálmi a vzniká takpovediac bahno, ktoré už svojou váhou a zložením problém predstavuje. Oveľa väčším problémom sú teda lepivé, sypké a ťažké materiály a obrovským problémom je jemný prach, kde je možné pri menších vysávačoch bez automatického čistenia filtra použiť prachové vrecká. Väčšie vysávače je možné osadiť filtrami s väčšou plochou a preto u týchto pri vysávaní jemných prachov nemusíme používať prachové vrecia.

Kvapaliny

Pri vysávaní vody a kvapalín by ste mali uvažovať o nádobe s objemom minimálne 100 litrov. Ďalším dôležitým prvkom je plavák, ktorý chráni pred preplnením nádoby a následnom zaplavení motorov. Plavákové spínače môžu byť buď mechanické /vysávaná kvapalina zodvihne plavák a uzavrie prístupovú cestu ku motorom/ alebo elektrické / pri naplnení nádoby rozopne plavákový spínač prívod elektrického napätia do motorov/. Vyprázdňovanie nádoby býva najčastejšie pomocou vypúšťacieho systému pomocou hadice zabudovanej v spodnej časti nádoby, odkiaľ voda samospádom vyteká. Čo ale robiť, pokiaľ je kvapalného materiálu obrovské množstvo a Vy potrebujete kvapalinu počas odsávania do nádoby simultánne odčerpávať? Na tento účel sa používajú vysávače so zabudovaným čerpadlom ktoré odsávanú kvapalinu kontinuálne odčerpáva.

Pevné častice

Pri materiáloch, ktoré vznikajú pri priemyselnej výrobe je treba brať zreteľ na ich objem a hmotnosť. Pokiaľ je hmotnosť vzhľadom na veľkosť vysávaného materiálu vysoká (kovové špony, odrezky kovových častí a pod.) je veľmi dôležitý podtlak a teda vákuum vysávača, ktorý je dôležitý pri vysávaní menšieho množstva ťažšieho materiálu. Pri väčších množstvách je dôležitý prietok vzduchu. Čím vyšší prietok, tým rýchlejšie odsávanie.

Jemný prach

Jeden z najkomplikovanejších materiálov ktorý sa pri vysávaní v priemysle môže vyskytovať. Tu je najdôležitejší typ filtra, jeho celková filtračná plocha a spôsob jeho čistenia. Pri menších množstvách jemného prachu postačuje výber filtra s väčšou plocho. Avšak pri väčších množstvách prachu, prípadne pri potrebe kontinuálneho odsávania je možné použiť automatické čistenie filtra ktoré má u spoločnosti Nilfisk názov INFINI CLEAN

Horúce materiály

Pri vysávaní horúcich materiálov máme v ponuke príslušenstvo odolné voči vysokým teplotám. Štandardne sa u priemyselných vysávačov spoločnosti Nilfisk používajú NOMEX filtre ktoré sú odolné vysokým teplotám.

Lepivé materiály

Pri vysávaní lepivých materiálov sa používajú špeciálne druhy PTFE filtrov ktoré sú odolné voči lepivým materiálom.
Materiály spôsobujúce statický náboj
Pri vysávaní niektorých špecifických typov materiálu dochádza k tvorbe statického náboja, čo spôsobuje pri vysávaní hadicou pracovníkovi nepríjemný pocit „kopania“. Riešením sú vysávače v antistatickom prevedení, ktoré máme v ponuke v rôznych prevedeniach.

Karcinogénne a rakovinotvorné prachy a materiály

Pre vysávanie zdraviu škodlivých materiálov je nutné používať bezpečnostné vysávače certifikované pre daný nebezpečný aby sme predišli poškodeniu zdravia. Pre zvýšenie ochrany zdravia sa do bezpečnostných vysávačov pridávajú HEPA alebo ULPA filtre ktoré sú schopné zachytiť i najjemnejšie častice prachu.
Kategorizácia prachov podľa nebezpečnosti:

Prachová trieda Maximálna priepustnosť Nebezpečenstvo prachu
L 1% Filter zadrží 99%, pre prach s hodnotami OEL>1 mg/m3
M 0,1% Filter zadrží 99,9%, pre prach s hodnotami OEL>0,1 mg/m3 a prach z dreva
H 0,005% Filter zadrží 99,995%, pre prach s hodnotami OEL, rakovinotvorný prach
Azbest ako H Pre prach s obsahom azbestu

Správny výber filtra

Filtračná jednotka je najdôležitejšia časť vysávača, ktorá Vám ušetrí veľké množstvo problémov. Jej voľba závisí od typu materiálu, ktorý sa chystáte vysávať. Naša spoločnosť disponuje širokou škálou filtrov od vrecových hviezdicových filtrov cez cartridge skladané filtre s rôznych materiálov a s rôznymi filtračnými plochami. Vzhľadom na to že výber vhodnej filtrácie je jeden z najdôležitejších úkonov pri výbere priemyselného vysávača je vhodné tento výber ponechať na odborníkov.

Katalóg filtrov na stiahnutie:

Vysoký príkon neznamená vysoký výkon!!!

Veľa zákazníkov sa pri výbere vysávača riadi údajom o príkone vysávača /udávaný vo Wattoch/ čo ale býva dosť zavádzajúce. Veľa aj renomovaných výrobcov používa na štítkoch údaje o maximálnom príkone. Ten ale nie je dôležitý. Výkon vysávačov je závislý hlavne na prietoku (objem vzduchu, ktorý prejde sacou jednotkou za jednotku času) a podtlakom (ktorý určuje prevedenie a konštrukcia sacej turbíny).

Jednofázové alebo trojfázové

Pre správny výber je podstatné či máte v priestoroch, kde sa bude priemyselný vysávač požívať dostupné elektrické napájanie na 230 V, alebo i na 400 V. V zásade platí že priemyselné vysávače na trvalé zaťaženie do priemyslu sa vyberajú s napájaním na 400 V, z dôvodu oveľa dlhšej životnosti takzvaných bezúdržbových motorov, ktoré sú schopné pracovať nepretržite 24 hodín i niekoľko rokov. Vysávače s napájaním na 230 V ktoré používajú na odsávanie klasické asynchrónne motory sa vzhľadom na ich životnosť /cca 1 500 motohodín/ zväčša používajú na vysávanie v menších časových intervaloch .

Zobraziť jediný výsledok

Zobraziť jediný výsledok

X